Alignment & digitale product ontwikkeling

Downloaden

Seniority*
Privacy

Wat kun je verwachten?

We hebben in al die jaren dat wij ons bezighouden met software-development gemerkt dat één factor bepalend is voor het succes van een digitaal systeem. En dat is niet hoe snel een product af is of hoe goed de UX van een systeem is. Nee, het belangrijkste is alignment. Onder alignment verstaan we alle aspecten (teams, data, processen en software) van een organisatie die erop gericht zijn om de digitale strategie van de organisatie te realiseren.

Wij waren nieuwsgierig naar de visie van anderen op het belang van alignment in digitale productontwikkeling en hoe bedrijven daar in de praktijk mee omgaan. Daarom gingen we in gesprek met Just Eat Takeaway.com, VanMoof, NOC*NSF en Philadelphia. Tijdens online interviews vroegen we hen o.a. naar hoe