5 opvallende fintech trends in 2023

By 5 oktober 2022Blog

5 opvallende fintech trends in 2023

Het is interessant om op te merken dat wat er ook gebeurt in de wereld, geld blijft rollen. Dit betekent dat de fintech-wereld altijd in beweging blijft. Elk jaar kunnen wij ons verbazen en verheugen over nieuwe innovaties en disruptieve ideeën die de markt op hun kop (dreigen te) zetten.

Wij hebben nagedacht over wat wij verwachten van 2023 wanneer het gaat om fintech en vijf trends voor je op een rij gezet.

Smart contracts

Een belangrijke innovatie binnen de fintech-wereld is het smart contract en er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat deze trend aan populariteit in zal leveren in 2023. Wij denken zelfs dat steeds meer abonnementsdiensten door middel van een smart contract afgesloten zullen worden. Denk hierbij aan een fietsabonnement, maar bijvoorbeeld ook lidmaatschappen, huurcontracten en Netflix.

Simpel gezegd is een smart contract een digitaal contract. Iets ingewikkelder gezegd is het een digitaal protocol dat ervoor zorgt dat een contract automatisch uitgevoerd wordt als alle afgesproken criteria behaald zijn. Dus als jij een VanMoof leaset mag je de fiets gebruiken zolang je elke maand netjes de kosten betaalt. Zodra je niet aan deze betalingsverplichting voldoet door bijvoorbeeld onvoldoende saldo, blokkeert het contract de fiets automatisch totdat de openstaande kosten betaald zijn. Er komen geen notarissen, advocaten of bijvoorbeeld deurwaarders aan te pas, alles gaat volautomatisch. Hierin schuilt meteen de valkuil van smart contracten; er is geen ruimte voor nuance, voor de menselijke maat, voor empathie. Wij denken dat als hier een oplossing voor gevonden kan worden, niets de world domination van smart contracten nog in de weg staat.

Een steeds verdergaande adoptie van cryptocurrencies

Er zijn weinig dingen die de fintech-wereld zo verdeeld hebben als cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc.). Banken, financiële instellingen en grote multinationals bekijken de digitale munt(en) met een gezonde dosis scepsis, terwijl techies en early adopters lyrisch zijn over crypto, de vele mogelijkheden die het biedt en de innovatieve aspecten ervan. Het aantal crypto whales (adressen met meer dan 1000 Bitcoins) neemt dan ook gestaag toe sinds 2020 en het einde is nog lang niet in zicht.
Ondanks de scepsis bij grote spelers op de markt zien we de afgelopen jaren dat steeds meer bedrijven (en vooral ook particulieren) kapitaal in crypto-ecosystemen pompen. Daarnaast zien we dat de grote spelers, zoals de eerder genoemde banken en financiële instellingen het ook langzaamaan mogelijk maken voor consumenten om met cryptomunten te betalen. Het sociaal-maatschappelijk draagvlak voor “onconventionele” betalingen als deze wordt daardoor groter, waardoor de cryptocurrencies steeds meer terrein zullen winnen en binnen een paar jaar even geaccepteerd en wijdverspreid zullen zijn als een Tikkie.

RegTech

Hoe geweldig, slim en innovatief cryptomunten ook zijn, het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn in cryptoland. Zo zijn de crypto’s extreem volatiel, zeer fraudegevoelig en is de wet- en regelgeving omtrent crypto’s nagenoeg niet-bestaand of – in het beste geval – niet afdoende.

Daar biedt RegTech (afkorting voor regulatory technology) uitkomst. RegTech wordt gebruikt omregelgevings- en nalevingsprocessen te verbeteren. Het gebruikt tools die grote datasets en/of ongestructureerde informatie kunnen verwerken om het bewaken en registreren van gegevens te automatiseren. Bovendien kan RegTech financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld banken en verzekeraars helpen om overzicht te houden op actuele wet- en regelgeving. Daarom denken wij dat RegTech-startups als paddenstoelen uit de grond zullen schieten in 2023 en de jaren erna.

Open Banking

Sinds een paar jaar zien we de term open banking steeds vaker opduiken binnen de internationale fintech-wereld. Open banking betekent dat banken en andere financiële instellingen open API’s gebruiken waarmee externe ontwikkelaars applicaties en services kunnen bouwen om zo nog beter tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de rekeninghouders door diensten zo veel mogelijk te personaliseren. Het is in essentie hetzelfde als andere open-source software, maar dan toegespitst op het bankwezen.

Experts uit het vak noemen open banking revolutionair en zijn er zeker van dat dit de financiële wereld op zijn kop zal zetten. Niet in de laatste plaats omdat BaaS (Bank-as-a-Service) opeens tot de mogelijkheden behoort, banken op deze manieren gedwongen worden om transparanter te zijn en er opeens ruimte is voor nieuwkomers, zoals fintech-ondernemingen en neobanken.
Helaas kleven er ook nadelen aan open banking. Zo voorspellen fintechs en banken dat de risico’s omtrent data security toe zullen nemen, de privacy van hun klanten in het geding komt en maken ze zich zorgen over een mogelijke toename van fraude d.m.v. bijvoorbeeld phishing.

Desondanks voorzien wij dat steeds meer financiële instituten de wondere wereld van open banking verder zullen gaan ontdekken.

Autonomous Finance

Een trend waarvan wij ook verwachten dat hij door zal zetten in 2023, is autonomous finance. Zoals de meeste dingen in de 21e eeuw, worden ook de financiën volledig geautomatiseerd. Autonomous finance betekent dat een ecosysteem van apparaten, machines en apps transacties en andere financiële handelingen uitvoert zonder tussenkomst van mensen. Het is een volautomatisch proces dat niet alleen zelfstandig handelingen uitvoert, maar ook AI gebruikt om zelfstandig te leren, waardoor het systeem steeds beter wordt en steeds beter leert hoe het de gebruikers het beste kan helpen.

Stay in the loop

                 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen en blogs over innovatie en onze podcast.

Stay up to date

Sign up to receive valuable insights to accelerate your business through innovation.