Het belang van strategische alignment bij digitale productontwikkeling

By 21 februari 2022Blog

Het belang van strategische alignment bij digitale productontwikkeling

In de meer dan 25 jaar dat wij nieuwe digitale producten en diensten hebben ontwikkeld, hebben wij gemerkt dat er veel meer bij komt kijken dan alleen het ontwerpen en implementeren van een nieuw digitaal systeem. Wanneer je een nieuw digitaal product introduceert, brengt dat automatisch veranderingen teweeg in vele gebieden en processen binnen de organisatie. Dus, hoe duw je die verandering in de juiste richting en zorg je ervoor dat alles en iedereen perfect op elkaar is afgestemd zodat het digitale product een succes wordt?  

Wanneer we veranderingen in bestaande systemen en processen introduceren is alignment van cruciaal belang, omdat deze componenten vaak complexe en integrale onderdelen van je business vertegenwoordigen die je niet zomaar uit kunt zetten of anders in kunt richten. De kern van een organisatie is afhankelijk van (veel) meer dan alleen het product en heeft direct invloed op hoe klanten jouw product of dienst ervaren. De relatie die mensen met jouw bedrijf hebben en het beeld dat ze erbij hebben in hun hoofd zijn het directe resultaat van de interacties die ze met jouw merk hebben.

De belangrijkste factor voor het succes van jouw digitale product

In onze ervaring is er één factor bepalend voor het succes van een digitaal systeem. En dat is niet hoe snel een product op de markt komt of zelfs de gebruikerservaring. De kritieke factor die het succes van een organisatie en hun product of service bepaalt is alignment, m.a.w. de afstemming van alle aspecten die samenhangen met de realisatie van de digitale strategie van de organisatie.

Alignment begint bij het ontwerp van de strategie. Het richt zich op de mate waarin het past bij de interne structuur van een organisatie en de externe activiteiten, waarbij externe factoren de interne processen drijven. Aan de andere kant zorgt strategische alignment ervoor dat alle beslissingen en activiteiten van een organisatie bijdragen aan de doelen en aansluiten op de missie en de visie van een organisatie, waarbij interne beslissingen naadloos aansluiten op externe factoren. Alignment is dan ook een cruciale factor bij het creëren van nieuwe, toekomstbestendige proposities. We zien vaak dat deze factor onderschat wordt en dat bedrijven zich voornamelijk richten op het bouwen en integreren van (nieuwe) technologieën.
Bovendien is het, wanneer nieuwe proposities worden ontwikkeld, wanneer silo’s moeten worden doorbroken of een bestaande supply chain ter discussie staat, van het grootste belang om teams, data, technologie en processen naadloos op elkaar af te stemmen.

lost humanWaarom is strategische alignment zo belangrijk?

Door de toenemende onzekerheid en complexiteit van het zakelijke landschap moeten bedrijven tegenwoordig innovatief, flexibel en snel zijn om de concurrentie voor – of zelfs bij – te blijven. Hierdoor kan de inzet van strategische alignment zeer complex worden, waardoor organisaties worstelen met het vinden van de juiste oplossing.

Deze studie laat zien dat alignment het geheime ingrediënt is van de top 10% van bedrijven die hun gestelde doelen behalen en dat 80% van de verschillen in performance tussen het ene en het andere bedrijf verklaard kan worden door hun mate van strategische alignment.

Traditioneel gezien steunt elk product of elke dienst op verschillende pijlers, zoals productontwerp, engineering, sales, marketing, business of onderzoek. Elke organisatie op elke schaal heeft teams en/of individuen die deze pijlers vertegenwoordigen en die cruciaal zijn voor het succes van een product of service. Maar hoe identificeren we de beste aanpak om op synergetische wijze met elk van deze pijlers om te gaan en hoe stellen we prioriteiten? Wat gaan we precies alignen? Wat zijn de alignment-principes die we hierbij gebruiken? Is er één methode die we voor alles kunnen gebruiken? Wie is er (eind)verantwoordelijk voor alignment?

Strategie is niet langer een verzuilde, teamgerichte inspanning. Het continu veranderende landschap eist van bedrijven dat ze hun digitale transformatie in een grotere context plaatsen en dat ze strategische alignment gaan zien als een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse activiteiten. De wereld wordt steeds meer agile en complex, waardoor klassieke alignment-modellen, die gebaseerd zijn op een competitieve strategie of op de beschikbare middelen, niet meer toereikend zijn. Er is behoefte aan nieuwe, meer flexibele en systematische capaciteiten in leiderschap, technologie en processen. Nu de rol en het belang van digitale systemen in moderne organisaties steeds groter worden, hebben we nieuwe perspectieven nodig wanneer het gaat om het beheren, exploiteren en innoveren van IT-based gebaseerde businessmodellen. Om de veelzijdigheid van alignment te kunnen omarmen en je voordeel te kunnen doen met het bijbehorende aanpassingsvermogen is een andere aanpak nodig [1].

Bij INFO hebben we vier hoofdthema’s geïdentificeerd waar bedrijven zich op moeten focussen om strategische alignment te versnellen en duurzaam te veranderen: processen, teams, softwareoplossingen en data. In deze serie blogs duiken we dieper in deze vier thema’s en alignment-principes, waarbij we onze eigen ervaringen met verschillende bedrijven (van verschillende groottes) gebruiken om uit te zoeken wat alignment nou precies betekent voor verschillende organisaties.

Wat betekent alignment-strategie voor verschillende bedrijven?

We willen graag weten wat de visie van andere organisaties is op het belang van alignment tijdens digitale productontwikkeling en hoe zij gedurende hun dagelijkse werkzaamheden omgaan met de uitdagingen die alignment met zich meebrengt. Deze blogserie zal dieper ingaan op hoe bedrijven zoals Just Eat Takeaway.com, VanMoof, NOC*NSF en Philadelphia Zorg omgaan met alignment-uitdagingen en wat het voor hen betekent. We hebben ze tijdens een serie interviews o.a. gevraagd naar hoe zij alignment definiëren, welke uitdagingen ze tegenkwamen en of ze nog waardevolle alignment-tips hebben voor andere mensen in vergelijkbare functies.

We beginnen deze serie blogs met een gesprek met Martijn Hazelaar, Head of Digital bij VanMoof. VanMoof heeft een gestructureerde data-aanpak ingezet om alignment binnen de organisatie te realiseren.

[1] Rashidirad, M., Syed, J., & Soltani, E. The Strategic Alignment between Competitive Strategy and Dynamic Capability and its Impact on E-business Value.

Onze laatste blogs en artikelen ontvangen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

                 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen en blogs over innovatie en onze podcast.

Stay up to date

Sign up to receive valuable insights to accelerate your business through innovation.