Labs

Visie en innovatie maken deel uit van de kern van Info.nl. Met als doel het ontdekken van nieuwe ontwikkelingen combineert Labs.info.nl de research & development activiteiten van de organisatie. De kennis die wordt opgedaan dient als inspiratiebron voor toekomstige applicaties.

Info.nl creëerde in 2012 een eigen Labs afdeling. Labs richt zich specifiek op het in kaart brengen van trends in de digitale cultuur en technologie. De afdeling doet eigen onderzoek naar opkomende connected technologieën en ICT paradigma’s. Bovendien analyseren en experimenteren we met deze nieuwe technologieën om zo inzicht te krijgen van mogelijke toepassingen in verschillende contexten. De afgelopen jaren hebben wij met name gekeken naar de volgende onderwerpen:

experimenting labs stil leven 4

We zetten onderzoek en experimentele projecten op. We boden ruimte aan tal van afstudeerders en stagiaires naast de ondersteuning van universiteitsminors met opdrachten en beoordeelaars. Medewerkers van Info.nl hebben gewerkt aan de ontwikkeling van experimenten in hun hacktime.

We onderhouden nauwe banden met wetenschapsinstituten voor onderzoek en educatie. We hebben een partnerschap met het Amsterdam Creative Industries Network, specifiek met het Digital Life Lab, waarmee we onderzoeksprojecten doen. Met Creating010 organiseren we onder andere de hackathon Data of the Crowds op personal API’s. We maken actief deel uit van het  RAAK SIA project Touchpoints dat geïnitieerd is aan de Hogeschool Utrecht voor design en duurzaam gedrag. We zijn onderdeel van het COMMIT onderzoeksprogramma.

We hebben voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken een hackathon georganiseerd en deelgenomen aan verscheidene binnenlandse en Europese deelprogramma’s. Sinds 2013 organiseren we samen met Somehow de Behavior Design AMS meetups. U kunt ons op een groot aantal evenementen vinden waar wij onze visie delen en nieuwe kennis opdoen.

Meer weten over Labs?

Contact Iskander Smit