Voetbal International – digitaal weer koploper

16 May 2017

Met de bladenmarkt onder druk krijgt het digitale kanaal een steeds centralere rol voor Voetbal International (VI). Voor de voetballiefhebber moet het digitale kanaal de centrale plek zijn waar je altijd direct de juiste selectie van betrouwbare informatie vindt. Om dit te bereiken gaat VI op digitaal vlak vol in de aanval. Hoe wij deze omschakeling hebben gemaakt en welke uitdagingen we daarbij hebben getackeld?

 

Ondanks de sterke toename in online aanwezigheid door klanten, haalde VI hier lang niet het maximale profijt uit. Voor het creëren van nieuwe verdienmodellen en nieuwe manieren om content te brengen, had VI een nieuw platform nodig. De samenwerking met info.nl, op basis van Agile Product Development, bracht VI weer in topvorm.

Een veranderend speelveld

Bij sport en voetbal in het bijzonder komen het laatste nieuws en aankondigingen met de snelheid van het licht. Mannen vinden hun nieuws steeds meer online, waar ze vaak de diepte in willen gaan. Dit heeft invloed op het aantal abonnementen, op de losse verkoop en dus ook op de advertentie-inkomsten van de bladen. Het was daarom van groot belang om ook digitaal een aantrekkelijk abonneemodel aan te kunnen bieden.

Van oudsher stond het gedrukte blad centraal binnen VI. Het digitale kanaal kwam er later bij en heeft tot op heden nog niet de rol van sterspeler kunnen vervullen. Gegeven de hierboven beschreven ontwikkelingen, besefte VI dat er een tactische aanpassing nodig was om dit nu wel mogelijk te maken. Hierbij konden de mogelijkheden om inhoud voor het voetlicht te krijgen nog beter worden ingezet. Mede dankzij andere vormen zoals: video, audio, personalisatie en notificatie.

De basis, een flexibel en solide platform

Een dergelijke tactische wijziging vereiste een flexibele speler die zich snel aan zijn nieuwe rol kon aanpassen en die tegelijk technisch solide genoeg was om de druk aan te kunnen. Om aan deze nieuwe rol invulling te geven werd Magnolia CMS gescout. Magnolia kwam in beeld als CMS framework waarin unieke wensen konden worden gerealiseerd op een gecontroleerde manier. De interface heeft standaard elementen, maar de workflow en schermen kun je precies naar wens aanpassen. Daarbij is Magnolia bij uitstek geschikt als centrale hub voor externe systemen zoals mobiele apps. Info.nl werd als Magnolia Partner gekozen voor de strategie en ontwikkeling.

Wij voelen die verantwoordelijkheid mee. Wij proberen continu de keuzes zo helder mogelijk voor te leggen. Als je dat op een goede manier doet, dan merkt de klant dat je hem begrijpt. Begrip is de basis voor vertrouwen.

Gezamenlijke visie

Naast de juiste spelers vergde deze tactische aanpassing natuurlijk ook een optimale samenwerking, zowel binnen als buiten het team. Juist als het speelveld aan zoveel veranderingen onderhevig is, is een gezamenlijke visie van levensbelang. Om dit te kunnen bewerkstelligen had info.nl een samenwerking op basis van Agile product development geïntroduceerd.

Uniek in deze werkwijze is de gefaseerde aanpak op basis van Tracks en Sprints. In een Track 0 werkt info.nl samen met de klant de samenwerkings-, techniek- en productvisie uit. Daaruit volgt een gezamenlijke visie: Waar gaan we heen en welke Sprints zijn er nodig om daar te komen? Alle ideeën verzamelen we in een initiële backlog en structureren we in user stories. Hierna kan de ontwikkeling van het product op basis van een Scrum werkwijze worden gestart.

Teamwork

Het team bestond uit ontwikkelaars van info.nl en VI, die dagelijks, gedurende de gehele project periode, bij info.nl op kantoor zaten. De Product Owner van VI, Mathijs Kraai, had de rol van spelverdeler. Hij was de mid-mid, verzamelde informatie en wensen van de stakeholders, betrok de juiste mensen en stelde de juiste prioriteiten.

De Scrum Master van info.nl coachte en ondersteunde het team zodat ze hun doelen konden bereiken. De intieme samenwerking tussen info.nl en VI kende een grote mate van transparantie. Tijdens een dergelijk project is het goed om heel dicht op elkaar te zitten. Gaat er iets mis, zijn er problemen of onzekerheden? Dan zijn beide partijen bereid om met de billen bloot te gaan. Dat zorgt voor begrip en vertrouwen.

Na elke Sprint leverde het team een versie van het product op dat bij VI werd gedemonstreerd aan alle stakeholders. Deze werkwijze geeft ruimte voor tactische overwegingen of aanpassingen en is het moment voor het team en de spelers om te schitteren. Hiermee worden stakeholders fans.

De omschakeling en aanval

Onlangs is de vernieuwde site van VI live gegaan en staat er een solide basis vanwaar de aanval kan worden ingezet. In de opbouw zal VI het nieuws nu sneller en gerichter kunnen brengen, waarmee het paginabezoek en daarmee de advertentie-inkomsten zullen toenemen. Daarnaast is er een grote stap vooruit gezet met andere verdienmodellen zoals VI PRO, een digitale abonnementsdienst, en branded content. Op de flanken is er gelijktijdig een nieuwe mobiele app gelanceerd, die vol van de nieuwe mogelijkheden gebruik maakt, maar het zal hier zeker niet bij blijven.

In deze manier van samenwerken zijn we samen deelgenoot van de productontwikkeling en dus ook van het succes. Wij zien dat deze aanpak onze klanten helpt om uitdagingen gecontroleerd te lijf te gaan. Voor VI betekende het dat ze met een digitale sterspeler de omschakeling konden maken en weer vol in de aanval kunnen gaan.

Meer weten?