NS migreert OV-fiets FRAME applicatie naar AZURE

By |

Hoe vervang je de wielen van onder een rijdende trein?

De uitdaging

“Hoe vervang je de wielen van onder een rijdende trein?” Wanneer je voor de NS werkt, komen er al snel allerlei trein-metaforen langs, maar in dit geval was het in werkelijkheid fietsverhuur dat op het spel stond. NS Stations heeft de FRAME applicatie die we met ze gebouwd hebben als ‘kroonjuweel’ bestempeld, wat (onder andere) betekent dat ze de hosting onder eigen beheer wilden consolideren met bestaande NS applicaties. 


Dus hebben INFO en NS samen FRAME gemigreerd van de INFO hosting facilities naar de NS Azure Cloud, met minimale onderbreking van het OV-fiets verhuurproces en het fietsparkeerproces.
 

ov fiets platform tech

Als een raket...

De oplossing

We hebben deze migratie benaderd als een twee-staps raket. Er zijn EEN HOOP derde partijen verbonden met het systeem, en om die allemaal op één lijn te krijgen om tegelijk met ‘de cloud’ te verbinden was een onmogelijke taak. Dus stap één was om een NS API Gateway ertussenin te zetten. Op deze manier kon elke partij verbinden met de nieuwe Gateway en konden we later de Gateway gebruiken als ‘switchboard’ tijdens de echte migratie. 

Een goed begin

Bij het voorbereiden op een project van dit formaat, beginnen we altijd met een high-level inschatting, waarin alle relevante elementen aan het licht worden gebracht, zonder al teveel aandacht te besteden aan de details. Er is uiteraard nooit één manier om je bestemming te bereiken, dus we benoemen en schatten ook verschillende aanpakken in, om die beschikbaar te hebben tijdens het verdere proces. Met al deze informatie op tafel, maken we een plan (of eigenlijk meerderen), waarvan de genoemde twee-staps raket er één is. 

Met het plan in de hand zijn meerdere teams gevormd. Aan de kant van NS zijn de stakeholders (waaronder de derde partijen) door één team aangestuurd, terwijl het team van INFO en NS medewerkers begon met de ‘interne’ migratie. Hoewel we zielsveel houden van Scrum, is het soms niet het gereedschap dat je nodig hebt. Dus we hebben een backlog gebouwd en zijn met gebruik van Kanban begonnen met taken oppakken en afronden. Toen het team zich zeker genoeg voelde, zijn we begonnen met migratie dry-runs. Eerst op test omgevingen, maar later tot op productie. 

Met alle stakeholders aan boord, de derde partijen op de Gateway en voldoende vertrouwen bij het team door alle dry-runs, werd een nacht in september gepland om de echte migratie uit te voeren, vanuit een NS kantoor in Utrecht. En ondanks dat het netwerk uitviel, net toen we de migratie aan het afronden waren (je kunt niet alles plannen), ging de migratie heel soepel en heeft de (verhuur en parkeer) ochtendspits niet eens gemerkt dat ze in de nacht ervoor naar de cloud zijn gemigreerd. 

 “INFO heeft de migratie op een zeer professionele manier aangepakt. Ik heb me tijdens het hele traject geen enkel moment zorgen hoeven maken en had altijd het gevoel dat het team in control was. Mooi om te zien hoe INFO het belang van de klant voorop stelt en echt goed advies uitbrengt.” – Rob Cuperus, IT Lead NS Stations – Ketendiensten

In het kort:

Icoon quote
  • 15 maanden voorbereiding 
  • 200 user stories 
  • 9 dry-runs 
  • Zakken, maar dan ook echt zakken met snacks 

FRAME draait nu in Azure, wat een compleet andere hosting situatie is, maar de gebruikers merken dit niet eens. We zijn nog steeds bezig met het monitoren van het systeem en met kleine optimalisaties doorvoeren.  

Jouw projectonze volgende uitdaging?

Hoite Polkamp

Business Development Manager

"linkedin

+31 (0)20 530 9100

hoite@info.nl

Neem contact op
VanMoof

Een gestroomlijnd reparatieproces voor VanMoof

By |

Reparatieproces VanMoof gestroomlijnd door service platform

De uitdaging

VanMoof’s missie is om de “next billion on bikes” te krijgen. Eerste klas service bieden is daarin een cruciaal onderdeel. VanMoof wilde haar netwerk van Service Hubs en Certified Workshops uitrollen van 8 naar 50 steden om haar VanMoof riders wereldwijd on-demand en on-site service te bieden. Er werd gebruik gemaakt van te veel verschillende oplossingen om een reparatie te documenteren, wat zorgde voor onnodig veel werk.

 

VanMoof wilde daarom over op één nieuw serviceplatform dat de reparatieprocessen kan ondersteunen. Ze zochten een partij die hen kon helpen met het bouwen van dit platform. Snelle verhoging van de ontwikkel-capaciteit en een korte time-to-market waren daarin belangrijke eisen.

 

INFO heeft VanMoof geholpen in deze uitdaging door zo snel mogelijk een sterk team neer te zetten en het gewenste platform genaamd “Fixer” snel te ontwikkelen en uit te rollen.

Vanmoof-logo

Één nieuw serviceplatform

De oplossing

In samenwerking met VanMoof hebben we een eerste versie van het platform gebouwd, zodat de oude systemen vervangen konden worden.

 

We zijn een intensieve samenwerking aangegaan waarin we de expertises van de VanMoof en de INFO teamleden hebben gebundeld in één multidisciplinair Scrum team. Daarin was de eerste stap om zo snel mogelijk een minimal viable product (MVP) op te leveren, om snel over te gaan naar een beter werkbare situatie gegeven de opschaling. Dat leverde meteen de nodige feedback op om aan de slag te gaan met het optimaliseren van het platform en het gebruik ervan verder uit te breiden.

 

“Ik ben een groot fan van de gebruiksvriendelijkheid en slimheid van het product. Het was geweldig om te zien dat zoveel van onze feedback werd omgezet in features binnen Fixer” – Certified Workshop Locatie Manager

 

VanMoof had al goed in kaart wat ze wilden, maar ze misten de middelen om hun plan uit te voeren. Wij hebben geholpen in het ontwikkelen van een effectief team dat samen gingen bouwen aan een eerste versie van het product om deze te testen bij de gebruikers. Een continue dialoog met de gebruikers was daarin een belangrijk uitgangspunt.

VanMoof fixit

Meer grip op reparatieproces

Door Fixer heeft iedereen die betrokken is bij het reparatieproces veel meer grip waardoor de kwaliteit omhoog gaat en de kosten dalen.

 

VanMoof zag zodanig veel potentie in het MVP dat het product nu ook klaargemaakt wordt voor hun eigen workshops, de Service Hubs, zodat alle VanMoof reparaties uiteindelijk worden ondersteund door Fixer.

Het idee achter Fixer is om de bike doctors één ingang te geven voor alle administratie; zodat ze veel efficiënter kunnen werken. Het aantal nieuw aan te nemen bike doctors moet minder hard stijgen dan het aantal reparaties. Uiteindelijk zal de klanttevredenheid hiermee ook worden verhoogd.

 

De maatwerkoplossing faciliteert het proces en de workflow optimaal. Op de langere termijn zullen meer systemen binnen VanMoof reparatie-informatie ophalen door middel van API’s en zal het product verder wereldwijd worden uitgerold.

 

Naast het product wat we hebben opgeleverd, hebben we ook een betrouwbaar team opgebouwd. Daarin heeft INFO veel kunnen doen in het opzetten van een effectieve werkwijze voor het Fixer ontwikkelteam, dat ook na het uiteindelijke vertrek van INFO een positieve doorwerking zal hebben.

 

Op de langere termijn is de strategie om onze kennis over te dragen aan het team van VanMoof zodat zij uiteindelijk zelf de middelen hebben om het platform te onderhouden en te optimaliseren.

Over de samenwerking

Klant aan het woord:

Icoon quote

“Vanaf het begin van de ontwikkeling van Fixer en het werken met INFO was het fantastisch om te zien hoe deze tool onze operatie transformeerde en deze soepel en schaalbaar heeft gemaakt. Ik ben onder de indruk van het tempo van de ontwikkeling van het platform! We hebben veel gevraagd van de ontwikkelaars, maar ze hebben iets heel moois gemaakt.”

VanMoof development team member

Jouw projectonze volgende uitdaging?

Hoite Polkamp

Business Development Manager

"linkedin

+31 (0)20 530 9100

hoite@info.nl

Neem contact op
INFO: Stadsbank van Lening

Een nieuw beleensysteem voor de Stadsbank van Lening

By |

Nieuw digitaal beleensysteem voor de Stadsbank van Lening

De uitdaging

De Stadsbank van Lening is sinds 1614 het pandhuis van de gemeente Amsterdam en is tegenwoordig een belangrijke voorziening voor de minima in de stad die tijdelijk meer geld nodig hebben om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te vervangen. Bijna tien procent van de mensen met een minimum inkomen in de stad maakt gebruik van de Stadsbank. Iedereen kan hier terecht om geld te lenen tegen inlevering van een onderpand zoals een gouden ring of diamanten oorbellen. De medewerker achter de balie taxeert het onderpand en bepaalt hoeveel de klant ermee kan lenen. Het ‘pand’ en de beleensom worden geregistreerd in het beleensysteem.

 

De gemeente Amsterdam vroeg INFO om het beleensysteem, dat de Stadsbank van Lening al meer dan 15 jaar in gebruik had, opnieuw te bouwen en te optimaliseren. Het hoofddoel? Meer efficiëntie zodat klanten sneller kunnen worden geholpen.

 

Daarnaast is het vanuit sociaal oogpunt belangrijk dat klanten zo snel mogelijk hun schulden terug kunnen betalen. Om dit te stimuleren werd ons gevraagd ook de online klantomgeving te verbeteren.

Logo gemeente Amsterdam
Stadsbank van Lening case

Een employee-centered aanpak

De oplossing

We hebben de huidige processen binnen de Stadsbank van Lening in kaart gebracht door mee te lopen met medewerkers job shadowing en samen met medewerkers en andere stakeholders workshops te doen. Omdat veel medewerkers al jaren bij de Stadsbank van Lening werken, was het zeer waardevol hen te observeren en erachter te komen waar de pijnpunten van het oude systeem zaten.

 

In co-creatie sessies bedachten we de eerste concepten voor het nieuwe beleensysteem, die we vervolgens valideerden met de medewerkers van de bank. Het doel van het nieuwe beleensysteem is om het proces voor de medewerker te vereenvoudigen en zo de klant aan de balie sneller te kunnen helpen.

Een nieuw beleensysteem

Om ervoor te zorgen dat we het juiste digitale product voor zowel medewerkers als klanten van de Stadsbank van Lening ontwikkelden, hebben we in een scrumtraject nauw samengewerkt met de Product Owner en andere experts vanuit de Stadsbank van Lening.

 

We hebben de belangrijkste balieprocessen verbeterd. Om te beginnen bij het opvragen van de klantgegevens krijgt de medewerker nu direct inzicht in de noodzakelijke gegevens van de klant zoals uitstaande panden en andere relevante informatie. Dit stelt de medewerker in staat om hier actie op te ondernemen.

 

Ook hebben we de processen zoals een nieuw pand toevoegen en een pand verlengen of ophalen samengevoegd tot één flow, waardoor er geen overbodige handelingen meer zijn. Daarnaast zijn alle ondersteunende processen, zoals beheer en financiële controles op een logische manier geïntegreerd.

 

Naast het nieuwe beleensysteem hebben we ook een nieuwe online klantomgeving gerealiseerd. In Mijn Stadsbank van Lening kunnen klanten zelf hun panden inzien, verlengen, en hun lening verlagen. Klanten worden zo gestimuleerd om eerder hun schulden terug te betalen, doordat ze nu ook online hun lening kunnen verlagen. Zo hoeven ze niet meer naar de balie te komen, wat zeker in tijden van Corona een drempel wegneemt.

 

Beide systemen zijn ontwikkeld met nieuwe technologieën die de productiviteit tijdens het development proces enorm hebben vergroot. Dankzij het gebruik van Kotlin konden we sneller software bouwen zonder in te leveren op kwaliteit. Bovendien maakte GraphQL de communicatie tussen front- en backend developers makkelijker.

Resultaten

Gebruiker aan het woord:

Icoon quote

“Een systeem dat van deze tijd is. Simpel en vriendelijk in gebruik. Duidelijke menu’s en mooie vormgeving.’ en ‘Ik vind de beknopte menu’s verrassend veelzijdig. Aanvankelijk lijkt het summier maar de taken hebben logische sub zoekopdrachten ingebouwd. Je raakt snel vertrouwd met het gebruik van het systeem.”

Medewerker bij Stadsbank van Lening

Jouw projectonze volgende uitdaging?

Jann de Waal

CEO

"linkedin

+31 (0)20 530 9100

jann@info.nl

Neem contact op
Growficient case INFO

Realtime precisielandbouw met slimme sensoren en Digital Twin technologie

By |

Realtime precisielandbouw met slimme sensoren en Digital Twin technologie

De uitdaging

Door de groeiende wereldbevolking zal de vraag naar voedsel in het jaar 2050 verdubbeld zijn. Om dit probleem op te lossen en een efficiëntere voedselproductie mogelijk te maken zijn slimme energie- en waterbesparende oplossingen nodig. De meeste traditionele kaskwekers hebben echter alleen toegang tot beperkte en onnauwkeurige middelen om inzicht te verkrijgen in hun gewassen en de grond waarin die groeien (het substraat).

 

Startup Growficient helpt tuinders met het monitoren en optimaliseren van hun irrigatiestrategie om zo hun productie te verhogen en de hoeveelheid afval te verminderen. Het platform is gebaseerd op een unieke sensortechnologie die nauwkeurig de bodem- en klimaatdata, zoals temperatuur, vochtigheid en voeding, meet op verschillende meetpunten in de bewateringssecties. Dit wordt precisielandbouw genoemd.

 

Growficient heeft INFO gevraagd om een flexibel en gebruiksvriendelijk platform te definiëren, ontwerpen en op te leveren dat de uitgebreide data uit de kas vertaalt naar waardevolle inzichten en advies voor de tuinders.

Growficient case INFO

Gedegen begrip van de tuinders

De oplossing

Growficient heeft de ambitie om de markt van precisielandbouw te betreden met een specifieke focus op datagedreven irrigatiemanagement. Ze beginnen met de meest geavanceerde markt ter wereld, Nederland, en willen hier monitoringssoftware en slimme sensoren introduceren om Nederlandse kaskwekers te helpen hun positie aan de wereldtop te versterken.

 

We gingen gezamenlijk de uitdaging aan om de uitgebreide plantdata en kennis van de Nederlandse tuinders te vertalen naar een digitaal platform. Het platform heeft een veilige en betrouwbare connectiviteit tussen de sensoren en het cloudgebaseerde Digitale Twin softwareplatform nodig. Tuinders kunnen dan de realtime sensordata gebruiken om relevante inzichten op te doen. Dit helpt ze bij het monitoren en optimaliseren van hun irrigatiestrategie.

 

Om het platformconcept goed te testen met tuinders, heeft INFO de verschillende processen waaruit kaskweken in de 21e eeuw bestaat, in kaart gebracht. Dit hield in dat we niet alleen de bestaande tools, maar ook de verschillende handmatige kasprocessen in kaart moesten brengen om te begrijpen wat voor soort inzichten en welke monitoringscapaciteiten essentieel waren om actie op te ondernemen voordat we een product rond hun behoeftes zouden gaan ontwerpen. Toen we een gedegen begrip hadden van het dagelijkse ritme van de tuinders, konden we de gebieden identificeren die het beste ondersteund of verbeterd konden worden en hoe.

 

We identificeerden en gebruikten persona’s op elke laag van de tuinbouwsector, van teeladviseurs tot junior kwekers. Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de geldende industrienormen, hebben we een serie usability tests met hoogwaardige prototypes uitgevoerd. Dit resulteerde in een efficiënte en gebruiksvriendelijke interface.

Growficient sensor platform

Digital Twin platform om tuinders te helpen weloverwogen keuzes te maken

Growficient heeft zijn plug-and-play sensortechnologie geïntegreerd op basis van INFO’s Digital Twin expertise. Het platform is gebouwd op cloudtechnologie en biedt een flexibele taxonomie die de digital twins vertegenwoordigt. De netwerkconnectiviteit van de sensoren is zeer efficiënt en betrouwbaar.

 

Een mobile friendly dashboard, het “Growboard”, biedt realtime inzichten, visualisaties en alerts op verschillende aggregatieniveaus (kas, afdeling en kraanvak) waar de tuinders actie op kunnen ondernemen. Het Digital Twin platform stelt de tuinder in staat om zijn kas beter te runnen, wat resulteert in verbeterde plantgezondheid en -opbrengst, datagedreven irrigatiestrategieën en minder kosten voor water, voeding en manuren.

OV fiets

Betere data, betere voorspellingen

Het platform biedt krachtige inzichten en visualisaties, gebaseerd op realtime data. Door deze inkomende datastromen te combineren met historische data en andere databronnen (zoals weersvoorspellingen), kunnen ze worden geanalyseerd in een rijkere context en daardoor effectievere inzichten opleveren. Momenteel worden er machine learning algoritmes ontwikkeld die de irrigatiestrategie nog verder zullen optimaliseren, fouten vroeg op kunnen sporen en autonoom bewateren mogelijk maken.

Resultaten

Growficient aan het woord

Icoon quote

“INFO is een toegewijde digitale partner,die ons ondersteunt bij het realiseren van ons Digital Twin platform. Naast het feit dat ze snel in kaart hebben gebracht wat belangrijk is voor tuinders en hoe onze service waarde toe kan voegen aan hun dagelijkse werkzaamheden, hebben ze een platform voor ons gebouwd dat zijn gelijke in de markt nog niet heeft gevonden, maar zeer gewaardeerd wordt door onze gebruikers.”

Dirk-Jan Mulder, CEO bij Growficient

Jouw projectonze volgende uitdaging?

Jann de Waal
Founder

"linkedin
+31 (0)20 530 9154
jann@info.nl

Neem contact op
Case: GROWx vertical farm

Maak kennis met Growy: ‘s werelds eerste volledig gerobotiseerde, zero-waste vertical farm

By |

Maak kennis met Growy ‘s werelds eerste volledig gerobotiseerde, zero-waste vertical farm

De uitdaging

Het in Amsterdam gevestigde vertical farming-bedrijf Growy wil op een toekomstbestendige en duurzame manier voedsel produceren. Hun missie is om lokale, zero-waste, voedzame, betaalbare én lekkere groenten te produceren.

 

Om dit innovatieve concept wereldwijd op te schalen, werkt Growy samen met INFO om ‘s werelds eerste volledig gerobotiseerde, zero-waste vertical farm te creëren. We hebben onze expertise op het gebied van human-centered design, robotica, IoT-sensoren en data science gecombineerd om gezamenlijk een volledig geautomatiseerde Farming-as-a-Service (FaaS)-oplossing te bouwen. FaaS is een veelbelovend businessmodel waarin Growy volledig geautomatiseerde vertical farms bouwt en deze “as a service” managet voor hun klanten.

 

We zijn een intensieve samenwerking aangegaan om de visie op FaaS vorm te geven en om een volautomatische Plant Manager te bouwen, te testen en te schalen.

Service Design voor een plant-gecentreerde business

Onze oplossing

De uitdaging van dit project ligt op de kruising tussen planten, robots, gebruikers en – uiteindelijk – een positieve bijdrage te leveren voor boeren, consumenten en de maatschappij als geheel. Wij weten dat een Service Design benadering voor dergelijke, ingewikkelde uitdagingen het beste werkt. Wij hebben Growy geholpen bij het definiëren van hun visie en het vormgeven van hun strategische roadmap op weg naar de implementatie van een eerste minimal viable product (MVP).

 

 

GROWx Plant Manager

Grip krijgen op het Growy ecosysteem

Om de interactie tussen planten, mensen en robots beter te begrijpen hebben we een uitgebreid onderzoek gedaan om de essentiële processen rond de levenscyclus van een plant in kaart te brengen. Door inhoudelijke sessies met stakeholders en interviews met kwekers hebben we een goed beeld gekregen van het ecosysteem van Growy. Zo konden we makkelijk een betrouwbaar en realistisch startpunt kiezen, en bepalen welke stappen we moesten nemen om de FaaS-propositie, inclusief een datastrategie, een implementatie roadmap en een business case, te realiseren.

 

Om de planning en logistiek van het zaaien en telen van de groenten te ondersteunen, hebben we de Plant Manager ontworpen. Het platform wordt aangedreven door robotica en IoT-sensoren. Het automatiseert de zaaischema’s en beheert de capaciteit van de cellen. We gebruikten geavanceerde sensors en onze digital twin technologie voor het ontwerpen, bouwen, bewaken en optimaliseren van de verlichtings-, bewaterings- en klimaatomstandigheden van de verticale boerderij. Een goed begrip van het optimale plantprofiel en het invloed kunnen uitoefenen op de tijd en opbrengst van de producten zorgen ervoor dat de vertical farm volledig automatisch aangestuurd wordt.

Case: GROWx vertical farm

Ontwikkelen van de Plant Manager

Samen met Growy hebben we een multidisciplinair Scrum team gevormd om samen te werken aan de realisatie van een eerste MVP. We hebben een AWS-based, serverloze microservice architectuur gebruikt om een flexibel, schaalbaar en kosteneffectief systeem te bouwen.

 

De eerste versie van de Plant Manager is begin 2021 opgeleverd. Het integreert de nieuwste mogelijkheden van data science (verzameling en analyse van geoptimaliseerde groeiscenario’s) met het centraal aansturen van de dagelijkse activiteiten op een vertical farm. Door verschillende technologieën te combineren, genereert, registreert, analyseert en leert dit systeem (van) data om zo de groei van de planten te kunnen optimaliseren. Daarnaast managet het Plant Manager System ook de automatisering van de farm en controleert het de dagelijkse activiteiten en productieplanning. Het stelt Growy in staat om de landbouwprocessen volledig te beheren en makkelijk en op afstand toegang te krijgen tot de data.

 

Samen hebben Growy en INFO een vertical farm ontwikkeld die volledig geautomatiseerd, AI-gestuurd en bijna volledig circulair is, én met een kostprijs die kan concurreren met reguliere prijzen. Het hele concept is eenvoudig en efficiënt, en richt zich in de eerste plaats op plantengroei en marktvraag. Dit is de eerste stap op onze langdurige, gezamenlijke reis en samenwerking om Growy te helpen ’s werelds meest kosteneffectieve, hoogwaardige en duurzame autonome vertical farm te worden te worden.

GROWx Infographic

Resultaten

Growy aan het woord

Icoon quote

INFO heeft ons ontzettend goed geholpen met onze Plant Manager. Het team heeft in korte tijd een complexe klus geklaard. We zijn dan ook blij dat we onze samenwerking hebben verlengd voor nog eens drie jaar. Zo kunnen we nog meer gebruik maken van hun Agile methode en hun kennis van IoT en cloud technologie. Door voor langere tijd een commitment te geven aan elkaar, kunnen we optimaliseren en duurzaam innoveren.

Ard van de Kreeke, CEO at Growy

Jouw uitdagingOns volgende project?

Jann de Waal
Founder

"linkedin
+31 (0)20 530 9154
jann@info.nl

Neem contact op
Adyen career hub

Een nieuwe experience voor de global Adyen Career Hub

By |

Een nieuwe experience voor de global Adyen Career Hub

Uitdaging

Adyen is in 2006 opgericht met als doel om betalingen wereldwijd te versnellen en vereenvoudigen. Tegenwoordig is Adyen een van de populairste tech betaalplatformen ter wereld met kantoren in meer dan 20 landen, meer dan 1.350 werknemers en +85 nationaliteiten. Om de kernwaarden van het bedrijf zo goed mogelijk uit te dragen en het juiste talent te blijven aantrekken, was het tijd om het bestaande carrière platform te vernieuwen en een rijkere ervaring voor sollicitanten te creëren. Samen met Adyen hebben we de user experience voor sollicitanten in kaart gebracht en de nieuwe career hub ontworpen.

Career Hub voor Adyen | INFO
Career Hub voor Adyen | INFO

De rol van de Career Hub

Onze oplossing

Om Adyen te helpen haar doelen te bereiken, kozen we voor een systematische aanpak om eventuele uitdagingen al vroeg te ontdekken en aan te pakken. Ons startpunt was een ecosystem map, waarin we de onderlinge relaties van processen rondom de career hub in kaart hebben gebracht om de context van het platform binnen de organisatie te begrijpen. Vervolgens hebben we bepaald welke rol het platform binnen de organisatie zou moeten innemen en belangrijke vragen gedefinieerd die beantwoord moesten moeten om te garanderen dat het nieuwe platform waarde toevoegt voor zowel Adyen als haar sollicitanten.

Van sollicitanten behoeften naar toekomstbestendig ontwerp

Op de huidige arbeidsmarkt, waar de eerste indruk van groot belang is, hebben we ons gericht op het begrijpen waarom kandidaten meer of minder geneigd zijn om op een rol te solliciteren en hoe Adyen op hun behoeften kan inspelen op een manier die bij de organisatie past. Met een focus op de behoeften van de belangrijkste persona’s van Adyen, zijn we begonnen met het ontwerpen en valideren van de nieuwe gebruikerservaring van de Career hub. Dankzij continue iteratie en gebruikerstests konden we datagedreven design keuzes maken voor de toekomst. Het team van INFO zorgde ondertussen voor een optimale afstemming tussen Adyen’s stakeholders met een soepel besluitvormingsproces als gevolg.

User test career hub for Adyen | INFO

Nieuwe global career hub voor Adyen

In april 2020 is de nieuwe digitale careerhub wereldwijd gelanceerd. Met deze nieuwe career hub creëren we nog meer zichtbaarheid voor Adyen, haar medewerkers, de cultuur en de Adyen way-of-working. De career hub geeft duidelijk weer hoe het is om te werken bij Adyen en hoe je carrière er kan groeien. Kortom, toekomstige sollicitanten begrijpen nu écht wat het betekent om onderdeel uit te maken van Adyen.

Resultaten

Aan het woord

Icoon quote

Samenwerken met INFO heeft ons geholpen te focussen op de belangrijkste aspecten om een rijkere ervaring in onze global career hub te creëren. Hun balans tussen strategie, onderzoek en design heeft ervoor gezorgd dat we de behoeften van potentiële sollicitanten konden identificeren en deze op de meest effectieve manier hebben vertaald naar het platform. Daarnaast maakte INFO’s manier van samenwerken co-creatie met een diverse groep aan stakeholders mogelijk, waardoor de kernwaarden van Adyen duidelijk naar voren komen in de nieuwe Career Hub.

Beatrice Askaner, Head of Marketing Europe – Adyen

Jouw projectonze volgende uitdaging?

Jann de Waal
CEO

"linkedin
+31 (0)20 530 9100

Neem contact op
Ov-fiets case INFO

Digitale strategie en een toekomstbestendig platform voor OV-fiets

By |

Digitale strategie en een toekomstbestendig platform voor OV-fiets

Uitdaging

De OV-fiets is onderdeel van De Nederlandse Spoorwegen en faciliteert de last mile van de reiziger. Ruim een half miljoen mensen pakken elke dag een OV-fiets. De groei van OV-fiets is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen, maar de digitale systemen konden de groei niet meer aan. INFO is samen met NS Stations teruggegaan naar het fundament van hun digitale platform.

INFO x OV-fiets
OV-fiets Innovatie INFO

Schaalbaar en toekomstbestendig platform

Onze oplossing

INFO heeft geholpen met de digital productstrategie en roadmap. Op basis hiervan heeft INFO verschillende digitale producten ontworpen en gebouwd die samen zorgen voor een schaalbare en toekomstbestendige oplossing. Onderdeel hiervan is de complete fietsmanagement applicatie FRAME, de verschillende apps die nodig zijn om de fietsen te beheren, maar ook het faciliteren van de innovatieve pilot met het nieuwe slimme slot voor OV-fiets. Hierdoor kan OV-fiets zonder problemen stevig doorgroeien en de OV-fiets gebruiker een positieve ervaring blijven bieden.

Als digital partner voor klanten als OV-fiets en Greenwheels hebben we veel ervaring in het realiseren van succesvolle digitale oplossingen in mobiliteit. Onze Fleet Sharing oplossing is klaar voor miljoenen ritten en duizenden voertuigen. Meer weten?

Lees over onze MaaS oplossingen

In kaart brengen van gehele fietsverhuurketen

Om iedereen, iedere dag van een OV-fiets te voorzien moet de OV-fiets groeien. Maar de oppervlakte per locatie is beperkt waardoor het niet mogelijk is om onbeperkt fietsen bij te plaatsen. De oplossing zat in het verbeteren van het gehele OV-fietsverhuurproces.

 

De OV-fietsverhuurketen is door INFO inzichtelijk gemaakt, om zo te bepalen op welke plekken verbeterpunten zaten. Door uitgebreid gebruiksonderzoek en een servicedesign traject kwamen we erachter dat er geen mogelijkheid was om inzicht te krijgen in hoeveel fietsen op een locatie aanwezig waren. Daarbij werden er nieuwe handscanners geïntroduceerd die voorzien moesten worden van een nieuwe app. Tot slot was een groot probleem dat per jaar meer dan 2000 fietssleutels door gebruikers werden meegenomen waardoor fietsen tijdelijk niet beschikbaar waren. INFO heeft in een partnership met NS de digitale producten gebouwd die nodig waren voor het oplossen van deze problemen.

OV fiets

Slimme applicaties zorgen voor gebruikersgemak

Om de verhuur van fietsen in kaart te brengen werd de fietsmanagement applicatie FRAME ontwikkeld. Dit systeem geeft het inzicht dat nodig is en is zo gemaakt dat het mee kan schalen met de groei van OV-fiets.

 

Er werd gekozen voor de introductie van nieuwe handscanners voor het in- en uitscannen van OV-fietsen en privéfietsen. INFO heeft de React Native app SCANIT ontwikkeld die ervoor zorgt dat fietsen supersnel in- en uitgescand worden.

 

Tot slot werd het slimme slot ontwikkeld waardoor je de fiets met een OV-chipkaart kunt openen, in plaats van met een sleutel. INFO heeft de React Native app LOCKIT ontwikkeld voor het ondersteunen van het slimme slot. Daarnaast is een Service App ontwikkeld die het gebruik van het slimme slot ondersteunt.

Resultaten

Aan het woord

Icoon quote

Een funky, dynamisch bedrijf om mee samen te werken. Je wordt met open armen ontvangen en soepel door hun agile manier van werken heen geleid, zodat je snel aan de slag kan. Ze duiken in jouw aanbod van producten en diensten, en komen snel tot de kern van jouw toegevoegde waarde. Als je op zoek bent naar een toegewijd development team dat kwalitatief hoogstaande en creatieve producten oplevert, dan ben je hier aan het juiste adres!

Jon Tarry, Program Manager, NS, OV-fiets

Uitgelicht

5200000
ritten in 2019
20
minder nodig voor reparatie procedure
50
minder tijd kwijt om reizigers te helpen aan de servicedesk

Jouw projectonze volgende uitdaging?

Jann de Waal
CEO

"linkedin
+31 (0)20 530 9100

Neem contact op
Redesign Lloyds Bank by INFO

Een klantgerichte ervaring voor Lloyds Bank

By |

Een klantgerichte ervaring voor Lloyds Bank

Uitdaging

Lloyds Bank biedt de Nederlandse markt een concurrerend productportfolio. De bank biedt de service en het gevoel van een kleine bank, terwijl ze tegelijkertijd een sterke en betrouwbare partner zijn. Hun moederbedrijf is tenslotte een van de grootste banken van het VK. Om de toegevoegde waarde van het bedrijf beter onder de aandacht te brengen en hun productportfolio op te schalen, wilde Lloyds Bank hun website verbeteren en een rijkere en meer klantgerichte ervaring creëren. Lloyds Bank werkte samen met INFO aan een redesign om de gebruikerservaring in kaart te brengen en de nieuwe website te ontwerpen.

Lloyds bank logo
New website Lloyds Bank

Lloyds Bank positioneren op de Nederlandse markt

Onze oplossing

Door middel van design research hebben we Lloyds Bank geherpositioneerd op de Nederlandse markt. We stelden vast hoe we de huidige look & feel konden verbeteren zonder de sterke connectie met het Britse erfgoed van Lloyds Bank te verliezen. Om het productportfolio de aandacht te geven die het verdient, hebben we de structuur opnieuw gedefinieerd. In verschillende iteraties hebben we mogelijke designrichtingen verkend en met behulp van gebruikersinterviews onze designs gevalideerd.

Context als als drijfveer voor nieuw design

Om weg te blijven van de standaard templates die we tijdens onze benchmarkingsessies tegenkwamen, hebben we een aantal ontwerpprincipes uit de originele Lloyds Bank UK style guide gerestyled. De gebruikerscontext vormde de drijfveer achter een reeks verschillende stijlfamilies die we binnen het nieuwe ontwerp geïntroduceerd hebben. Zo hebben we specifieke componenten ontwikkeld die gericht zijn op awareness, preference en conversion waardoor pagina’s binnen de nieuwe site dynamischer kunnen worden opgezet.

Design System Structure Lloyds Bank

Klaar voor implementatie

Een van onze partners heeft het redesign van de Nederlandse website van Lloyds Bank geïmplementeerd. De website is in januari 2021 live gegaan. Het redesign geeft Lloyds Bank NL een sterkere identiteit en meer flexibiliteit bij het presenteren en uitbreiden van hun productportfolio. Alle elementen van het design zijn onderdeel van een uitgebreid design system. Dit zorgt voor consistentie in de gehele gebruikersinterface en maakt de vernieuwde merkidentiteit klaar voor implementatie en toekomstbestendige optimalisatie.

Resultaten

Aan het woord

Icoon quote

“We zijn erg tevreden met het ontwerp van onze nieuwe website. Het toepassen van design research en het iteratief integreren van feedback van gebruikers en stakeholders heeft geleid tot een zeer aantrekkelijk ontwerp dat meer in lijn is met ons brand heritage. Door te focussen op de elementen in het design system in plaats van op paginasjablonen, heeft INFO ervoor gezorgd dat we de benodigde flexibiliteit hebben om onze doelen te bereiken.”

Nikaj Eijk, Digital Frontend Marketeer – Lloyds Banking Groups

Jouw projectonze volgende uitdaging?

Jann de Waal
CEO

"linkedin

+31 (0)20 530 9100
jann@info.nl

Neem contact op
                 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen en blogs over innovatie en onze podcast.

Stay up to date

Sign up to receive valuable insights to accelerate your business through innovation.